Znaczki ekologiczne na opakowaniach – poznaj ich znaczenie

Na opakowaniach kosmetyków, środków czystości, żywności i towarów z wielu innych kategorii możemy znaleźć symbole informujące nas, że mamy do czynienia z produktami z różnych względów przyjaznymi środowisku. Takie ekologiczne oznaczenia pomagają nam dokonywać odpowiedzialnych decyzji zakupowych, zgodnych z wartościami, które są dla nas istotne. By jeszcze lepiej zatroszczyć się o przyrodę podczas zakupów i wybierać eko produkty, sprawdź znaczenie symboli pojawiających się na etykietach.

Opakowanie nadające się do recyklingu

Opakowanie nadające się do recyklingu
(Występuje też w kolorze zielonym, z mocniej zaokrąglonymi strzałkami, z liczbami wewnątrz)

Zapętlone trzy strzałki to znak, który widnieje na opakowaniach nadających się do ponownego przetworzenia. Z odzyskanych z nich surowców mogą powstać inne przedmioty, np. z tworzyw sztucznych butelki na napoje, z papieru wypełnienia do paczek, a z aluminium puszki. Czasem we wnętrzu symbolu podana jest nazwa materiału, z którego wyprodukowano opakowanie.  

Opakowanie biodegradowalne

Opakowanie biodegradowalne

Ten znak ekologiczny został zarezerwowany dla opakowań bezpiecznie rozkładających się podczas kompostowania z odpadami organicznymi i nieuwalniających szkodliwych substancji w procesie rozkładu. Oznaczenie przyznaje Niemiecki Instytut Standaryzacji (DIN CERTCO).

Opakowanie do ponownego wykorzystania

Opakowanie do ponownego wykorzystania

Jeżeli znajdziesz na opakowaniu taki symbol, możesz wykorzystać je ponownie co najmniej jeszcze raz. Nie staje się ono odpadem po zużyciu zawartości, lecz ma szansę na drugie życie. Taki znaczek pojawia się często na pudełkach, puszkach i beczkach.

Nietestowane na zwierzętach

Nietestowane na zwierzętach

Ekoznak umieszczany na etykietach produktów, które nie były testowane na zwierzętach. Oprócz symbolu na opakowaniu mogą pojawić się dodatkowo określenia takie jak „Animal Friendly” (przyjazny dla zwierząt) czy „Beauty Without Cruelty” (BWC, piękno bez okrucieństwa). To ekologiczne oznaczenie jest stosowane głównie przez producentów kosmetyków, w tym kosmetyków naturalnych. Trzeba wiedzieć, że marki samodzielnie decydują o umieszczeniu symbolu z króliczkiem na opakowaniu, potwierdzając, że nie testują swoich produktów na zwierzętach. Prawdziwość tych informacji weryfikują organizacje konsumenckie.

Vegan

Vegan

Symbolem słonecznika są oznaczone wyroby, do których produkcji nie wykorzystano żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Oznaczenie VEGAN możesz znaleźć na produktach spożywczych, kosmetykach, środkach czystości, ubraniach i wielu innych towarach.

Bezpieczny dla ozonu

Bezpieczny dla ozonu

Znaczek informuje o tym, że dany produkt nie zawiera freonów, czyli substancji niszczących warstwę ozonową i przyczyniających się do ocieplenia klimatu. Dawniej chlorofluorowęglowodory (chloro-fluoro-carbon, CFC, FCKW) były masowo stosowane w przemyśle jako ciecze chłodnicze w chłodziarkach oraz jako gaz nośny w kosmetykach typu aerozol. W latach 90. uznano je za substancje niebezpieczne dla środowiska, a ich wykorzystanie znacznie zredukowano w trosce o naszą planetę i jej klimat. Produkty wolne od freonów rozpoznasz po tym charakterystycznym, niebieskim znaku. Ponadto na etykietach produktów przyjaznych warstwie ozonowej, przede wszystkim kosmetyków i AGD, zobaczysz określenia Ozon Friendly i CFC free (bez chlorofluorowęglowodorów).

Znak FSC

Znak FSC

Ekologiczny znak pojawia się na produktach przemysłu meblarskiego, drzewnego i papierniczego. Sygnowane nim wyroby zostały stworzone z drewna pozyskanego bez szkody dla środowiska, obniżania potencjału gospodarki leśnej oraz łamania praw miejscowej ludności. FSC to skrót od nazwy stowarzyszenia Forest Stewardship Council promującej ekologiczne, ekonomiczne i odpowiedzialne zarządzanie bogactwem światowych lasów.

Euroliść

Euroliść

Oznaczenie umieszczane na paczkowanych produktach ekologicznych, które powstały w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej i spełniają normy unijne. Ekologiczny znaczek jest przyznawany przez Komisję Europejską. Widząc na etykiecie liść z gwiazdkami, wiesz, że dany produkt powstał w Europie (kraju UE) i został wytworzony w sposób ekologiczny.

Znak Certyfikowanego Rolnictwa Ekologicznego

Znak Certyfikowanego Rolnictwa Ekologicznego

Znajdziesz go na opakowaniach wyrobów pochodzących od producentów wywiązujących się z unijnych norm ekologicznych – niestosujących nawozów syntetycznych ani chemicznych środków ochrony roślin oraz spełniających szereg innych wymagań. Znak nadaje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ECOLABEL

ECOLABEL

ECOLABEL (nazywany też europejskim kwiatkiem, Margerytką albo Stokrotką) jest znaczkiem ekologicznym nadawanym produktom (m.in. kosmetykom, środkom czystości, ubraniom, meblom czy drukarkom) spełniającym najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe, jakościowe oraz zdrowotne określone przez państwa członkowskie UE. ECOLABEL na etykiecie informuje, że cykl życia danego produktu ma niewielki wpływ na przyrodę, a sam wyrób jest przyjazny naturze. Skandynawski odpowiednik tego oznaczenia to Nordic Swan.

Produkcja ekologiczna

Produkcja ekologiczna

Znak przyznawany ekologicznym gospodarstwom, w których produkcja przebiega w sposób przyjazny dla środowiska. Jest ona nadzorowana przez jednostki certyfikujące i musi spełniać unijne wymogi. Produkt, na którego etykiecie widnieje ten eko znaczek, został stworzony w minimum 95% ze składników zakwalifikowanych jako ekologiczne.

Carbon Reduction Label

Carbon Reduction Label

Ten symbol znajdziesz m.in. na opakowaniach żywności, wyrobów włókienniczych czy produktów leśnych. Co on oznacza? Znaczek informuje, że przy produkcji danego produktu zadbano o redukcję emisji dwutlenku węgla.

Zielony punkt

Zielony punkt

To powszechnie spotykane na butelkach i kartonach oznaczenie mówi o tym, że dany producent zapewnił zebranie i przetworzenie określonej ilości materiałów zużytych do produkcji opakowań. Marka wsparła więc finansowo rozbudowę i usprawnienie systemu recyklingu i odzyskiwania odpadów.

Wrzuć do kosza

Wrzuć do kosza

Taki znaczek przypomina o dbaniu o czystość i niewyrzucaniu odpadów poza przeznaczone do tego miejsca. Zachęca do proekologicznej postawy: zużyte opakowanie powinno trafić do kosza, a nie na łąkę czy do jeziora.

Znaczki ekologiczne widniejące na opakowaniach kosmetyków, jedzenia, ubrań i innych towarów przypominają, że masz do czynienia z produktami w jakiś sposób przyjaznymi środowisku. Dzięki nim łatwiej odszukać wyrób spełniający określone wymagania narzucane przez instytucje promujące zielony styl życia i podjąć odpowiedzialną zakupową decyzję. Wybierając się na zakupy, pamiętaj o znaczkach omówionych w powyższym zestawieniu – z ich pomocą rozpoznasz produkty, których zakup mniej zaszkodzi przyrodzie.

Źródła informacji i grafik:
Rekopol, FSC, Vegan Society, ekologia.pl

Dodaj komentarz